:
KSSR
Share:


KSSR

KSSR adalah singkatan untuk Kurikulum Standard Sekolah Rendah iaitu sistem pendidikan negara yang memberi
penekanan kepada pembangunan modal insan, penghasilan pelajar celik minda, pembentukan warga yang menguasai
ilmu, kemahiran dan maklumat serta membangunkan akal manusia dalam melahirkan insan Ulul-Albab.

JAIS

Mata pelajaran Islam yang diselia oleh sukatan pelajaran Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) dan Jabatan Kemajuan
Islam Malaysia (JAKIM). Pelajar Tahun 5 akan menduduki peperiksaan Ujian Penilaian Kelas Kafa (UPKK) yang
dijalankan oleh JAKIM, sementara pelajar Tahun 6 akan menduduki peperiksaan Sijil Rendah Agama JAIS (PSRA).