:
VISION, MISION
Share:


VISI

Melahirkan pelajar yang berketerampilan dari sudut pendidikan duniawi dan ukhrawi dan mempunyai
sahsiah dan akhlak yang baik serta mampu menguasai pendidikan fardhu ain dengan baik untuk
dipraktikkan dalam kehidupan seharian.

MISI

Menyediakan pendidikan holistik berteraskan Al-Quran dan Assunnah bagi memastikan kejayaan di
dunia dan di akhirat.

MOTO

Tarbiyah Syumul, Sahsiah Unggul